O společnosti GWZ s.r.o.

Společnost GWZ s.r.o.,je úzce specializovaný velkoobchod se zaměřením na kompletaci dodávek montážním firmám v oblasti čerpací techniky pro topné a solární systémy, stanice pro zvyšování tlaku, chlazení, přípravu TUV, ale také technologické systémy, ČOV a speciální armatury do petrochemického, automobilového průmyslu, jaderné energetiky a nově také v oblasti technologií pro bioplynové stanice (BPS).

Významným artiklem, který firma dodává jsou veškeré armatury potřebné k osazení do uvedených systémů jako jsou např. přírubové a bezpřírubové klapky, ventily, filtry, armatury potřebné pro hydronické vyvažování a měření otopných nebo chladících soustav, kompenzátory, odplyňovače, odkalovače, automatické doplňovací expanzní systémy, regulátory, pojišťovací ventily přírubové nebo závitové a v neposlední řadě také drobné topenářské armatury, kulové kohouty, automatické odvzdušňovače, termostatické ventily a jiné.

Naše společnost obchodně zastupuje významného výrobce chladících a klimatizačních zařízení, firmu CLINT www.clint.it

Historie firmy

GWZ s.r.o. Brno 41 roků tradice v topenářské činnost, záruka solidnosti a kvality.

Při svém založení v roce 1967 nesla název Zájmové sdružení pro rozvoj topenářské činnosti při v.d. DESTILA Brno (dále jen ZS). ZS bylo založeno z iniciativy tehdejšího vedoucího výroby v.d. Destila Brno pana Trávníčka Aloise (pozdějšího předsedy družstva) a dalších představitelů výrobních družstev v Jihomoravském kraji. Členská základna při založení ZS byla 35 výrobních družstev z Čech, Moravy a Slovenska, zabývajících se topenářskou činností. Na tehdejší dobu si ZS vytýčilo úkoly velice aktuální, zajistit celostátně v rámci výrobního družstevnictví urychlený vývoj materiálně-technické základny pro topenářskou činnost a hlavně zvýšit technickou úroveň této činnosti.

V té době začaly narůstat zvýšené požadavky obyvatelstva na modernizaci bytů a rodinných domků, kdy na prvním místě je zpravidla ústřední vytápění.

Vedení ZS kladlo prvořadý důraz na zvýšení kvalifikace projektantů ústředního vytápění, mistrů, montérů a servisních mechaniků, techniků a dělníků výrobních družstev.

Pro projektanty pořádalo každoročně ZS celostátní školeni, na kterých přednášeli a vydávali odborné publikace nejlepší odborníci v uvedeném oboru. Jmenujme např.: Prof. ing. Karel Laboutka CSc., Ing. Milan Ogoun, Ing. Miroslav Mastný, Ing. Václav Berounský CSc.,Zdeněk Janda, Ing. Jiří Kratochvíl CSc., Doc. Jiří Cihlář CSc., Ing. Josef Friš a další. Z výčtu těchto namátkou vybraných jmen je patrné, že se jednalo vždy o vysokou odbornou úroveň jednotlivých školení.

Pro mistry, montéry a servisní pracovníky se pořádala školení za účasti zástupců významných zahraničních i domácích firem, které se zabývají výrobou kotlů, otopných těles, armatur, zařízení pro regulaci a měření, nářadí pro topenáře a instalatéry, atd.

ZS také úspěšně pracovalo na vývoji, výrobě zavádění nových technologií do praxe a nákupů licencí ze zahraniční pro výrobní družstva. V rámci jmenovaných aktivit organizovalo a realizovalo ZS každoročně tematický zájezd na některou z významných topenářských výstav v Evropě. Paříž, Brusel, Frankfurt, Miláno, Vídeň atd.

ZS sdružovalo postupně až 68 výrobních družstev zabývajících se výrobou, projekcí, montáží a servisem topenářských zařízení v Čechách, na Moravě a na Slovensku.

Na základě společenských změn v r. 1989 a s postupující privatizací byla činnost ZS při Destile Brno dne 30. září 1990 ukončena s tím, že od 1. října 1990 převzal činnost nově ustanovený právní subjekt Zájmové sdružení Caloria se sídlem v Brně, Lidická 32. Představenstvo jmenovalo na ustavující schůzi ředitelem pana Franze Zieglera, dlouholetého tajemníka shora uvedeného zájmového sdružení při Destile Brno.

ZS Caloria mimo svého původního poslání rozšířila svoji činnost i o činnost obchodní. Prostřednictvím své veliké členské základny a později i ostatních topenářských firem zásobovala český trh kvalitními oběhovými čerpadly Grundfos, nářadím Rothenberger apod. Pod názvem Caloria pracovalo ZS do konce roku 1991, kdy valná hromada odsouhlasila a schválila, že další činnost převezme pan Ziegler, který pro tento účel založí samostatnou spol. s r.o.

Pan Franz Ziegler převedl dočasně obchodní činnost ZS Caloria do firmy WARME Brno a tato spolupráce byla ukončena 18. února 1993, kdy prodal svůj obchodní podíl. Dne 22. 2. 1993 je zaregistrován nový právní subjekt GWZ Brno, který navazuje na dlouholetou tradici zájmového sdružení.

Společnost GWZ do roku 2002 funguje jako standardní velkoobchod s topenářskou technikou, ale její stěžejní obchodní artikl jsou čerpadla a čerpací technika (GWZ je druhým největším odběratelem čerpadel GRUNDFOS na trhu).

Od roku 2003 se společnost vydává jinou cestou.Mění strategii obchodu.Začíná úzce spolupracovat na dílčích projektech, zapojuje se do návrhů a změn výhodnějších technologií s projektanty, montážními subjekty a aplikuje je s nimi v praxi.První takto uskutečněný projekt, který určil další směr vývoje společnosti byl bezesporu rozvod technologického vzduchu v nově budované továrně T.P.C.A. - TOYOTA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE v Kolíně. Společnost GWZ úspěšně spolupracuje s montážními organizacemi na dalších projektech, kde se snaží vystupovat jako solidní poradenský a dodavatelský partner. Není to tedy jenom o nákupu a prodeji, ale hlavně o podpoře obchodního partnera ve všech oblastech. A to už od počátku zahájení projektu.

Majitelé společnosti:
pan Franz Ziegler – prezident CTI - Cechu Topenářů a Instalatérů ČR
Richard Ziegler
Bronislav Ziegler
Naděžda Zieglerová

CLINT Climatizzazione Integrata

Kompresorové chladící jednotky se vzduchem, nebo vodou chlazenými kondenzátory, popř. s oddělenými vzduchem chlazenými kondenzátory. Používané chladivové kompresory jsou pro nižší výkony typu Scroll. Od cca 200kW do výkonu cca 2 MW se používají především šroubové kompresory nejmodernější konstrukce tzv. „monošroub“. Dále pro vysoké chladící výkony až do 9 MW jsou u jednotek s vodou chlazenými kondenzátory používány tzv. turbokompresory. Chladící jednotky mají velké množství variant provedení, z hlediska akustického hluku např. var. standardní, tichá a ultratichá, a volitelného příslušenství. Náplní jsou pouze schválená „ekologická“ chladiva. Pravdivost technických parametrů produktů je garantována certifikátem EUROVENT.

Chladící věže B.A.C. jsou dodávány v provedeni „klasická otevřená“ chladící věž, uzavřená chladící věž a hybridní chladič kapalin. Dodávají se s axiálními i radiálními ventilátory a v širokém spektru provedení a výbavy. Např. tlumiči hluku, záložními motory, v různém stupni ochrany proti korozi , apod.

Úprava vody zahrnuje kompletní úpravu vody pro jakékoliv technologické účely, tzn. úpravu vody pro výrobní technologie i pro účely úpravy vody pitné.

Suché atmosférické chladiče vody, deskové výměníky tepla pájené, deskové výměníky tepla rozebíratelné, trubkové výměníky, kondenzátory, výparníky, zařízení pro speciální aplikace.

Vzduchotechnické jednotky, vzduchotechnické jednotky s integrovaným kompresorovým chladičem „roof-top“ , kondenzační jednotky.

Považujeme za samozřejmost u veškerého našeho sortimentu

  • Certifikáty výrobků
  • Prohlášení o shodě
  • Záruční list
  • Zkušební atesty
  • Rozhodnutí hlavního hygienika ČR

Technologie pro bioplynové stanice